Pe@rl's Ec@rds
    Inloggen   |   Lid   |   Help/FAQ   |   Vertel door!   |   Over Ons   
Zoeken


Kalender
Oktober
04 Dierendag
31 Halloween
November
11 Sint Maarten

Top eCards
Bekijk de meest populaire eCards
image

17-08-2007 01:01

Bekijk de meest populaire eCards
image

17-08-2007 01:01

Bekijk de meest populaire eCards
image

17-08-2007 01:01

Bekijk de meest populaire eCards
image

17-08-2007 01:01

Bekijk de meest populaire eCards
image

17-08-2007 01:01

Term of Service

LEES AUB DE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK ZOALS HIERONDER BESCHREVEN, ZOALS DEZE BETREKKING HEBBEN OP HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

1. Veranderingen aan de website

Wij kunnen op ieder ogenblik, zonder u daarover te berichten, informatie toevoegen, wijzigen of verwijderen van de website. Ook kunnen wij op ieder moment de presentatie, inhoud of de functionaliteit van de website veranderen.

2. Verandering van de voorwaarden

We kunnen de voorwaarden van gebruik van tijd tot tijd veranderen, zonder u daarvan persoonlijk op de hoogte te stellen. Door de website na dergelijke veranderingen te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden

3. Het Gedrag van de gebruiker

Als voorwaarde van het gebruik van de website mag u deze niet:

schenden, inbreken, hacken, toegang tot afgeschermde gedeelten van de webserver verkrijgen, en/of data gebieden waartoe u niet bevoegd bent door ons;

een andere gebruiker beperken of verbieden de website te gebruiken;

om het even elke onwettige, frauduleuze, lasterlijke, obscene, pornografische, dreigende, haatdragende, aanvallende, of andere laakbare of onredelijke informatie door te geven;

berichten of andere vormen van reclame, verzoeken, kettingbrieven, of andere ongevraagde mededelingen. dit wordt gezien als spamming;

berichten of het overbrengen van elke vorm van software dat een virus, trojan hors, worm of andere schadelijke componenten bevat;

berichten, publicaties, distributie of op een andere manier informatie te verkrijgen bedoeld voor commerciele doeleinden;

uploaden, berichten, publicaties, het overbrengen, reproduceren of distribueren van informatie door de website dat is afgeschermd door copyright, of een ander merkgebonden recht.

U heeft geen rechten op de beschikbare informatie van deze website, and u zult de beschikbare informatie van deze website op geen enkele manier voor welk doel dan ook gebruiken, behalve wanneer deze onder de voorwaarden van gebruik van deze website vallen.

4. Verbod van Toegang

We behouden ons het recht voor u de toegang tot de website of een gedeelte daarvan onmiddelijk te ontzeggen, zonder u daarvan op de hoogte te stellen wanneer wij van mening zijn dat u om het even welk van de voorwaarden van gebruik van de website overtreden heeft of dat zo'n verbod wenselijk of noodzakelijk is in onze overtuiging.

5. Links naar en van de website

De links op de website kunnen je naar andere pagina's brengen. Je erkent en gaat ermee akkoort dat Pe@rl's Ec@rds geen verantwoording heeft voor de nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de informatie van de gelinkte websites.

6. Schadevergoeding

Door deze website te betreden, gaat u ermee akkoord Pe@rl's Ec@rds te vergoeden voor alle geleden schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.

7. Intellectuele-eigendomsrechten

Alle intellectuele-eigendomsrechten die met betrekking tot de Website blijven bestaan behoren tot Pe@rl's Ec@rds of zijn rechtmatig van Pe@rl's Ec@rds voor het gebruik op de website. Alle rechten in het kader van de toepasbare wetten zijn hierbij onder voorbehoud. Behalve met de uitdrukkelijke toestemming van Pe@rl's Ec@rds, mag u geen enkel component van de website zelf uploaden, publiceren, reproduceren, of overbrengen. U stemt toe dat we vrij zijn om de ideeen, concepten, knowhow, voorstellen, suggesties, commentaren en andere mededelingen en informatie te gebruiken door u gegeven aan ons ("Feedback") met betrekking tot de website en/of de services zonder enige betaling aan u. U komt hier overeen en stemt toe af te zien van elk recht en claim for enige overweging, prijzen, royalties, lasten en/of andere betalingen met betrekking tot ons gebruik van om het even welk Feedback dan ook.

8. Beperkte Aansprakelijkheid en Garantie

Alle informatie is voor uw eigen raadpleging. Pe@rl's Ec@rds is niet verantwoordelijk met betrekking tot deze informatie.

UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE IS OP UW EIGEN VERANTWOORDING EN WORDT VERLEEND "ZOALS IS," "ZOALS BESCHIKBAAR." DE WEBSITE IS SLECHTS VOOR UW PERSOONLIJK GEBRUIK EN WIJ NEMEN GEEN VERANTWOORDIGING OF GARANTIE IN WELKE VORM DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ENIGE GARANTIES OP GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL.

In geen enkel geval zal Pe@rl's Ec@rds aan u of een andere persoon voor om het even welke directe, indirecte, bijkomende, speciale, bestraffende of gewichtige schade, met inbegrip van om het even welk verlies van zaken of winst aansprakelijk zijn, die voortkomt uit om het even welk gebruik, of onvermogen te gebruiken, zelfs als Pe@rl's Ec@rds hiervan op de hoogte gesteld is.

U bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw gebruik van de informatie aan alle toepasselijke wettelijke eisen voldoet.

De beperking van aansprakelijkheid in deze Voorwaarden van Gebruik zal zoveel mogelijk toegelaten worden door toepasselijke wetten die van toepassing zijn.

9. Gedeeltelijke Ongeldigheid

De onwettigheid, de ongeldigheid van om het even welke bepaling van deze Voorwaarden van Gebruik in het kader van de wet van om het even welke jurisdictie zullen zijn wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid in het kader van de wetten van een andere jurisdictie de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van een andere voorziening niet beÔnvloeden.

10. Diversen

Geen verklaring van afstand van om het even welke breuk in het kader van deze Voorwaarden van Gebruik zal een verklaring van afstand van een andere breuk bedragen. De punten in deze Voorwaarden van Gebruik zijn slechts voor uw en ons gemak en beÔnvloeden geen interpretatie.

11. Bepalingen van de Wet en Jurisdictie

Deze Voorwaarden van Gebruik worden door de wetten van dit land bepaald.


 
©2007 Pe@rl's Ec@rds

PoweredvCard Pro